ജോണ്‍‌സന്

**Mohanan Sreedharan | 1 Comment so far **
ഇതുവരെ ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചവര്‍:
                                       ആദ്യം ദേവരാജന്‍ മാഷ്
                            പിന്നെ രവീന്ദ്രന്‍ മാഷ്,
                                        പിന്നീട് 
                         എം.ജി.രാധാകൃഷ്നന്‍ മാഷ്,
                                ഇതാ അവസാനം 
                                ജോണ്‍സന്‍ മാഷും.


         പതിയെ പതിയെ അനാഥമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന
         മലയാള സിനിമാ സംഗീതത്തിന് ഇനി ആരുണ്ട്?
     ജോണ്‍സണ്‍ മാഷുടെ നിര്യാണത്തില്‍ ആദരാഞ്ജലികള്‍
Post a Comment